Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης της βίλας Σβαρτς στη Χαλέπα Χανίων

23.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 05:12

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιότητα:
Δικαιούχος: Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 287.982,16€
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 287.982,16€
Ημερομηνία ένταξης: 21/12/2021
Κωδικός ΟΠΣ: 5125012

 

Η βίλα της Βαρόνης Εσπεράνς φον Σβαρτς, βρίσκεται στην ιστορική περιοχή της Χαλέπας Χανίων και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά νεοκλασικά, διατηρητέα κτίσματα της πόλης των Χανίων. Η κατασκευή της χρονολογείται γύρω στα 1860 και διακρίνεται για την κομψότητα και τη λιτότητα των μορφών της. Η «έπαυλις της βαρωνίδος Εσπεράνς φον Σβαρτς», με την Απόφαση Α/Φ31/58650/5388/13-12-1974 Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 15/Β/15-1-1975), έχει χαρακτηριστεί ως κτήριο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία.
Σήμερα η βίλα βρίσκεται σε δεινή κατάσταση καθώς έχει καταρρεύσει το μεγαλύτερο μέρος της στέγης και τα μεσοπατώματα, ενώ η εγκατάλειψή του έχει οδηγήσει στην ερείπωση και τη λεηλάτησή του από τα αξιόλογα στοιχεία του. Παραμένει ωστόσο ένα εμβληματικό κτίριο και ένα από τα πιο σημαντικά νεοκλασικά, διατηρητέα κτίσματα της πόλης των Χανίων. Το μνημείο βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 1.337,69 μ2 και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα με επιφάνεια 379,11 μ2 στο ισόγειο και 355,60 στον Α' όροφο. Η βίλα Σβαρτς ανήκει ιδιοκτησιακά στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος – Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στην οποία περιήλθε από παραχώρηση από το Δήμο Χανίων.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η σύνταξη πλήρους μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση και ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου που είναι γνωστό ως «Βίλα Σβαρτς» και την επανάχρησή του ως πολυχώρου Πολιτισμού, για τη συντήρηση και έκθεση των συλλογών του Δήμου Χανίων (π.χ. συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθηκών κλπ) και των Νομικών του Προσώπων.
Ειδικότερα, προβλέπεται να εκπονηθούν:
(α) Τοπογραφική Μελέτη, για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση του υφιστάμενου διαγράμματος με τα απαραίτητα επιπλέον στοιχεία,
(β) Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα, για τον προσδιορισμό των απαραίτητων γεωτεχνικών στοιχείων και δεδομένων που πρέπει να ληφθούν υπόψην κατά την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης (π.χ. η κατάσταση και ο τρόπος θεμελίωσης),
(γ) Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη, για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη διατύπωση πρότασης επανάχρησης, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη κινητού εξοπλισμού (π.χ. επίπλωση), τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου με πρόβλεψη για μικρό αναψυκτήριο, μελέτη ενεργειακής απόδοσης, μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ, μελέτη συντήρησης οροφοδιακόσμου και λοιπού διακόσμου και μουσειολογική-μουσειογραφική μελέτη,
(δ) Μελέτη φέρουσας κατασκευής (στατική μελέτη), για την αξιολόγηση της στατικής λειτουργίας του μνημείου, την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητάς του και τη διατύπωση προτάσεων επισκευών ή ενισχύσεων προκειμένου να μπορεί να παραλάβει ασφαλώς τις νέες χρήσεις
(ε) Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, για την ενσωμάτωση στο μνημείο όλων των δικτύων και εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετήσουν τις νέες χρήσεις
Η αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη θα συνταχθούν σε τρεις φάσεις : (1) Προμελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει στάδιο προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας, (2) Οριστική Μελέτη και (3) Μελέτη Εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τις μελέτες σε μνημεία.
Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΣΒΑΡΤΣ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ», όπως προκύπτει από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτή αναφέρεται στα 17, 18 σχετικά της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 719.955,40 €. Ο προϋπολογισμός που αναγράφεται στο ΤΔΠ αντιστοιχεί στο 40% του ως άνω προϋπολογισμού (ήτοι 287.982,16 €) κατ' εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν.4530/2018 το οποίο προστίθεται ως περίπτωση ζ' στην παρ.2 του άρθρου 49 του Ν.4412/2016 (19 σχετικό της παρούσας πρόσκλησης).

Η βίλα της Βαρόνης Εσπεράνς φον Σβαρτς, βρίσκεται στην ιστορική περιοχή της Χαλέπας Χανίων και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά νεοκλασικά, διατηρητέα κτίσματα της πόλης των Χανίων. Η κατασκευή της χρονολογείται γύρω στα 1860 και διακρίνεται για την κομψότητα και τη λιτότητα των μορφών της. Η «έπαυλις της βαρωνίδος Εσπεράνς φον Σβαρτς», με την Απόφαση Α/Φ31/58650/5388/13-12-1974 Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 15/Β/15-1-1975), έχει χαρακτηριστεί ως κτήριο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Σήμερα, η βίλα βρίσκεται σε δεινή κατάσταση καθώς έχει καταρρεύσει τo μεγαλύτερο μέρος της στέγης και τα μεσοπατώματα, ενώ η εγκατάλειψή του έχει οδηγήσει στην ερείπωση και τη λεηλάτησή του από τα αξιόλογα στοιχεία του. Παραμένει ωστόσο ένα εμβληματικό κτίριο και ένα από τα πιο σημαντικά νεοκλασικά, διατηρητέα κτίσματα της πόλης των Χανίων. Το μνημείο βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 1.337,69μ2 και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα με επιφάνεια 379,11 μ2 στο ισόγειο και 355,60 στον Α' όροφο. Η βίλα Σβαρτς ανήκει ιδιοκτησιακά στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος – Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στην οποία περιήλθε από παραχώρηση από το Δήμο Χανίων.

Αντικείμενο υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι η σύνταξη πλήρους μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση και ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου που είναι γνωστό ως «Βίλα Σβαρτς» και την επανάχρησή του ως πολυχώρου Πολιτισμού, για τη συντήρηση και έκθεση των συλλογών του Δήμου Χανίων (π.χ. συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθηκών, κλπ) και των Νομικών του Προσώπων.

Ειδικότερα, προβλέπεται να εκπονηθούν:

(α) Τοπογραφική Μελέτη, για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση του υφιστάμενου διαγράμματος με τα απαραίτητα επιπλέον στοιχεία,

(β) Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα, για τον προσδιορισμό των απαραίτητων γεωτεχνικών στοιχείων και δεδομένων που πρέπει να ληφθούν υπόψην κατά την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης (π.χ. η κατάσταση και ο τρόπος θεμελίωσης), 

(γ) Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη, για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη διατύπωση πρότασης επανάχρησης, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη κινητού εξοπλισμού (π.χ. επίπλωση), τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου με πρόβλεψη για μικρό αναψυκτήριο, μελέτη ενεργειακής απόδοσης, μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ, μελέτη συντήρησης οροφοδιακόσμου και λοιπού διακόσμου και μουσειολογική – μουσειογραφική μελέτη,

(δ) Μελέτη φέρουσας κατασκευής (στατική μελέτη), για την αξιολόγηση της στατικής λειτουργίας του μνημείου, την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητάς του και τη διατύπωση προτάσεων επισκευών ή ενισχύσεων προκειμένου να μπορεί να παραλάβει ασφαλώς τις νέες χρήσεις

(ε) Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, για την ενσωμάτωση στο μνημείο όλων των δικτύων και εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετήσουν τις νέες χρήσεις

Η αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη θα συνταχθούν σε τρεις φάσεις:

(1)   Προμελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει στάδιο προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας, 

(2)   Οριστική Μελέτη και 

(3)   Μελέτη Εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τις μελέτες σε μνημεία. 

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης ανέρχεται σε 719.955,40€.


Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr