Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων

22.01.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:01

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9ii

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.300.063,31 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.300.063.31 €

Ημερομηνία ένταξης: 05/12/2016

Κωδικός ΟΠΣ: 5002480

Υπεύθυνος πράξης:  Πετράκη Αθηνά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

Σε εθνικό επίπεδο , τα Κέντρα Κοινότητας καλούνται  (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1344/19-04-2019) να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, στο πλαίσιο υλοποίησής τους μέσω των ΠΕΠ 2014-2020 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Το «Κέντρο Κοινότητας» και το παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας είναι μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Χανίων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο : « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων », στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Κρήτη 2014 – 2020 » , με έναρξη λειτουργίας την 7η Αυγούστου 2017 .

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για :

α) την υποδοχή – ενημέρωση –και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),

β) τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή παρέμβασης-παραπομπές,

γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων στεγάζεται στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου Χανίων, που βρίσκεται επί της οδού Κυδωνίας 29, τηλέφωνο 28213 – 41689 .

Παρέχει επιπροσθέτως υπηρεσίες Κέντρου Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) και Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ).

Στελεχώνεται από : 5 Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγο, Παιδοψυχολόγο και Διοικητικό Υπάλληλο.

 Το παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας στεγάζεται στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Σούδας, τηλέφωνο 28213 – 41688.

Στελεχώνεται από : Κοινωνικό Λειτουργό, Παιδαγωγό ειδικευμένο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 2 Νοσηλεύτριες και Διαμεσολαβητή Ρομά.

Οι χώροι του Κέντρου Κοινότητας είναι πλήρως προσβάσιμοι σε ΑμεΑ.

Ωράριο λειτουργίας :Δευτέρα έως Παρασκευή, 07.30-15.30.

Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου.


 

Απόφαση Ένταξης

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

1η Τροποποίηση

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Βίντεο

Ενημερωτικό Έντυπο

Κανονισμός Λειτουργίας

banner