Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Κατασκευή και Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων

23.01.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:01

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1,642,443.61 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1,642,443.61 €

Ημερομηνία ένταξης: 30/11/2016

Κωδικός ΟΠΣ: 5003459


Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός αστικού τύπου κέντρου υγείας, εντός της πόλης των Χανίων, του Δήμου Χανίων. Πιο αναλυτικά, το φυσικό αντικείμενο της πράξης έχει ως εξής: 

Υποέργο 1: Ανέγερση ενός νέου κτιρίου για τη στέγαση του αστικού τύπου κέντρου υγείας του Δήμου Χανίων, στην θέση του Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και συγκεκριμένα στo δυτικό μέρος του διαθέσιμου οικοδομικού τετραγώνου. Το κτίριο θα αποτελείται από 2 επίπεδα. Οι βασικές λειτουργίες θα συγκεντρώνονται στο επίπεδο β με συνολικό εμβαδόν λειτουργικών χώρων 631,11 m2 και οι αποθηκευτικοί χώροι και οι χώροι μηχανολογικού εξοπλισμού στο επίπεδο α. Το κτίριο καλύπτει τα 674,86 m2 με μέγιστο ύψος 7,50 m. Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου προβλέπονται εκτός από τους απαραίτητους χώρους κίνησης και στάθμευσης ασθενοφόρων οχημάτων, υπαίθριος χώρος στάθμευσης επισκεπτών, είσοδος και έξοδος οχημάτων, είσοδος και έξοδος πεζών, χώροι κίνησης και στάσης πεζών και χώρος πρασίνου, καθώς και ο χώρος υποσταθμού της ΔΕΗ.


Υποέργο 2: Προμήθεια – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία – εκπαίδευση και παράδοση προς χρήση του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού (ιατρικός εξοπλισμός και επίπλωση), που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του κέντρου υγείας αστικού τύπου στον Δήμο Χανίων. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα είναι απολύτως καινούριος, αμεταχείριστος, απολύτως σύμφωνος με τους σχετικούς κανονισμούς κατασκευής – λειτουργίας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.


Αρχική Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

 


Σύμβαση Υποέργου 1: Κατασκευή και Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων