Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων

15.04.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 276.806,72 € €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 276.806,72 €

Ημερομηνία ένταξης:  13/03/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5030576


Αντικείμενο της πρότασης είναι η κοινή πολυμεσική και πολυτροπική ανάδειξη, των σημαντικότερων στοιχείων Πολιτιστικού και Τουριστικού αποθέματος επτά (7) Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου-Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά, Σφακίων, Χανίων), μέσα από την υλοποίηση ενός συνόλου καινοτόμων συνδυαστικών δράσεων καταγραφής, αποτύπωσης, προβολής και ανάπτυξης εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε).

Η πράξη αποτελείται μια διαδημοτική συνεργασία η οποία διασφαλίζεται από την κοινή για τουςσυμμετέχοντες Προγραμματική Σύμβαση, βάσει του Άρθρου 100 του Ν.3852/2010. Οι συμμετέχοντες (Φορείς Πρότασης) στοχεύουν στην από κοινού ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής τους, αλλά και στην προώθηση δράσεων που στοχεύουν στην ενσωμάτωση της ευρύτερης στρατηγικής ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Κρήτης.

Στην πράξη συμμετέχει και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων με διακριτό, υποστηρικτικό ρόλο, ο οποίος αφορά την επιμέλεια και έγκριση του περιεχομένου των κειμένων για τους Αρχαιολογικούς χώρους/μνημεία/μουσείαπου ανήκουν στη διοικητική –γεωγραφική δικαιοδοσία της Εφορείας Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) Χανίων και περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης.


Αρχική Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού

Παράταση


25/07/2019, Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων » της πράξης με κωδικό ΟΠΣ:5030576

11/9/2019, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων» ομώνυμης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5030576


2/1/2020, Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού   της Υπηρεσίας με τίτλο «Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων»


5/2/2021, Σύμβαση που αφορά στην υλοποίηση του Υποέργου 1 της πράξης με τίτλο: "Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτισιτκού πλούτου των Χανίων."  


13/5/2021, Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο «Επιμέλεια και έγκριση Αρχαιολογικών κειμένων», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων»