Είσοδος      |     
Ενημέρωση
2000-2006

Έργα Προγραμματική Περιόδου 2000-2006 , Γ΄ΚΠΣ

19.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:12

3ο ΚΠΣ

Την περίοδο 2000-2006, η Ελλάδα ενισχύεται με σημαντικούς  πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 (Γ΄ΚΠΣ) αποτέλεσε μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας.Οι πόροι αυτοί είχαν στόχο να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, να οδηγήσουν σε πραγματική σύγκλιση με τις υπόλοιπες οικονομίες των κρατών μελών και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των βασικών ελλείψεων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, κυρίως στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και της παραγωγικότητας. Η στήριξη που παρείχει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκε μέσω α) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης β) των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και γ) του Ταμείου Συνοχής http://www.3kps.gr/2000-2006.htm

 

Την περίοδο αυτή  χρηματοδοτήθηκαν  και υλοποιήθηκαν οι "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ". Συνολικά χρηματοδοτήθηκαν  και υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:

Κωδικός MIS Τίτλος Έργου ΤΙΤΛΟΣ Ε.Π. Φορέας Λειτουργίας
68825 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
75326 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΑΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
90421 Προώθηση της ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χανίων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
91000 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΣΚΕΠΟΥΣ ΝΕΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
92312 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΗΦΑΚΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
94361 ΔΙAΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
96550 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΟΔΩΝ ΠΕΖΑΝΟΥ- ΚΟΥΜΗ- ΝΙΚΗΦ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
96572 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΠΑΛΙΑ  ΠΟΛΗ  ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
96573 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Δ3) ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ  ΣΠΛΑΤΖΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.  ΧΑΝΙΩΝ
96715 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΦΑΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
96821 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ
96854 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΛΑΤΖΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
97022 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ
97395 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ & ΑΡΧΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
97404 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΦΑΚΑ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
97405 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΔΕΙΞΗ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΡΟΚΚΟΥ  ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
97413 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
97414 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΙΝΩΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΗΣ SABBIONARA Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
97415 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΥΛΗΣ SABBIONARA ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
97417 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
97430 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
97820 ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ -  ΕΚΤ''  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
97829 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
97834 ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ" Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
97836 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
100234 ANAΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
102227 Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Χανίων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
106763 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
108264 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙ ΑΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
111618 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
117646 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΛΑΔΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
119059 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥM - ΚΑΠΙ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
119513 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
119615 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ   ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΤΑΛΩ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ