Είσοδος      |     
Ενημέρωση
LEADER / CLLD

CLLD/LEADER - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

10.06.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 16:36

LEADER

Η παραγωγική ανασυγκρότηση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση της τάσης επιστροφής στην ύπαιθρο , αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες επιδιώξεις και προκλήσεις των περιοχών της υπαίθρου τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς το νέο LEADER, η αλλιώς: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ-CLLD/LEADER ).

Ζητούμενο αποτελεί, τόσο η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όσο και η διαφοροποίηση της αγροτικής και της αλιευτικής οικονομίας σε κατευθύνσεις όπως: η διασύνδεση με τις υπηρεσίες τουρισμού και πολιτισμού καθώς και η αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκαν τα παρακάτω έργα του Δήμου Χανίων: