Είσοδος      |     
Ενημέρωση
ΟΠΑΑ 2000-2006

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης στην Ευρύτερη Περιοχή της Συνοικίας Σπλάντζιας στην Παλιά Πόλη Χανίων (ΟΠΑΑ) 2000-2006

19.02.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣτΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
1. Κατασκευή αυτόνομου δικτύου πυρόσβεσης και πλακόστρωση οδών στη
Σπλάντζια
2. Διαμόρφωση οδού Σήφακα
3. Διαμόρφωση οδού Χατζημιχάλη Νταλιάνη
4. Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου στην οδό Σήφακα και αξιοποίησή του ως
σπίτι Πολιτισμού των Ποντίων της παλιάς πόλης Χανίων
5. Αποκατάσταση και Ανάδειξη του I. Ν. Αγίου Ρόκκου
6. Αποκατάσταση όψεων I. Ν. Αγίου Νικολάου
7. Αποκατάσταση και Ανάδειξη I. Ν. Αγίας Ειρήνης
8. Αποκατάσταση και Ανάδειξη Πύλης Sabbionara
9. Ανάπλαση γειτονιάς πέριξ των οδών Πεζάνου- Κουμή - Νικηφόρου
Επισκόπου
1 Ο. Ανάπλαση οδών και κοινόχρηστων χώρων πέριξ I. Ν. Αγίου Νικολάου και
Πλατείας Σπλάντζιας
11. Διαμόρφωση οδού Μίνωας και Ανατολικού Αναχώματος Ενετικού ΤείχουςΑνάδειξη
περιοχής Πύλης Sabbionara
12. Διαμόρφωση οδών Δασκαλογιάννη και Αρχολέων
13. Ανάπλαση επέκτασης οδού Σήφακα και οδών πέριξ Εργατικής Πολυκατοικίας
14. Αποκατάσταση κτιρίων για τη στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών

 

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000 -2006

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣτΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ


Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣτΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ", ο Δήμος  Χανίων ολοκλήρωσε με επιτυχία μια μεγάλη προσπάθεια που προέβλεπε συνέργεια και συμπληρωματικότητα δύο διαφορετικών κατηγοριών πράξεων για την επίτευξη όμως των ίδιων βασικά στόχων.

Πράξεις που, διατηρώντας την τοπική ταυτότητα της περιοχής της Σπλάντζιας, βελτίωσαν τη λειτουργικότητα των κοινοχρήστων υποδομών, αναβάθμισαναισθητικά τους δημόσιους χώρους και κατ' επέκταση τους ιδιωτικούς, συνέβαλαν στη μείωση της κοινωνικής ανισότητας, έδωσαν ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

1. Κατασκευή αυτόνομου δικτύου πυρόσβεσης και πλακόστρωση οδών στη

Σπλάντζια

2. Διαμόρφωση οδού Σήφακα

3. Διαμόρφωση οδού Χατζημιχάλη Νταλιάνη

4. Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου στην οδό Σήφακα και αξιοποίησή του ως

σπίτι Πολιτισμού των Ποντίων της παλιάς πόλης Χανίων

5. Αποκατάσταση και Ανάδειξη του I. Ν. Αγίου Ρόκκου

6. Αποκατάσταση όψεων I. Ν. Αγίου Νικολάου

7. Αποκατάσταση και Ανάδειξη I. Ν. Αγίας Ειρήνης

8. Αποκατάσταση και Ανάδειξη Πύλης Sabbionara

9. Ανάπλαση γειτονιάς πέριξ των οδών Πεζάνου- Κουμή - Νικηφόρου

Επισκόπου

1 Ο. Ανάπλαση οδών και κοινόχρηστων χώρων πέριξ I. Ν. Αγίου Νικολάου και

Πλατείας Σπλάντζιας

11. Διαμόρφωση οδού Μίνωας και Ανατολικού Αναχώματος Ενετικού ΤείχουςΑνάδειξη

περιοχής Πύλης Sabbionara

12. Διαμόρφωση οδών Δασκαλογιάννη και Αρχολέων

13. Ανάπλαση επέκτασης οδού Σήφακα και οδών πέριξ Εργατικής Πολυκατοικίας

14. Αποκατάσταση κτιρίων για τη στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών

 

ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

1. Εκσυγχρονισμός οδοντιατρείου για ειδικές ομάδες πληθυσμού της περιοχής

Σπλάντζια Δήμου Χανίων

2. Δημιουργία πολύκεντρου τέχνης στην περιοχή ΣπλάντζιαΔήμου Χανίων

3. Εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός της κοινωνικής υποδομής του συσσιτίου

ειδικών ομάδων πληθυσμού της περιοχής ΣπλάντζιαΔήμου Χανίων

4. Δράση της Συμβουλευτικής του σχεδίου ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής

ανάπτυξης στη περιοχή Σπλάντζιας της παλιάς πόλης των Χανίων

5. Διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης του σχεδίου ολοκληρωμένες

παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης στη περιοχή της Σπλάντζιας της παλιάς

πόλης των Χανίων

6. Διοργάνωση προγραμμάτων προκατάρτισης του σχεδίου ολοκληρωμένες

παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης περιοχής Σπλάντζιας της παλιάς πόλης των

Χανίων

7. Δράση Δημοσιότητας ευαισθητοποίησης του σχεδίου ολοκληρωμένες

παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης στην περιοχή Σπλάντζιας της παλιάς πόλης

των Χανίων

8. Δράση Δικτύωσης του σχεδίου ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής

ανάπτυξης στην περιοχή Σπλάντζιας της παλιάς πόλης των Χανίων.

 

Ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης των παρεμβάσεων

Σπλάντζια - παλιό λιμάνι Χανίων - Ταξίδι στο χρόνο

Χαρτογράφηση της παλιάς πόλης των Χανίων από το αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων