Είσοδος      |     
Ενημέρωση
ΟΣΑΑ 2007-2013

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (ΟΣΑΑ) 2007-2013

19.02.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής  Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων

(ΟΣΑΑ) 2007-2013

Το ΟΣΑΑ Παλιάς Πόλης Χανίων περιελάμβανε ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ολοκληρωμένης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στο Κεντρικό και Δυτικό Τμήμα της περιοχής της Παλιάς Πόλης των Χανίων. Οι δράσεις αυτές εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν  από το Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης, Θεματική Προτεραιότητα: «Ολοκληρωμένα Σχέδια για Αστική και Αγροτική Αναγέννηση», Κατηγορία Πράξεων: «Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις Ευρείας Κλίμακας».

 

Το ΟΣΑΑ Παλιάς Πόλης Χανίων επιδίωκε την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων θυλάκων του Ιστορικού Κέντρου και την επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Όλα αυτά με γνώμονα την προστασία του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής, την αειφόρο ανάπτυξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και την προβολή της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής της. 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Χανίων 2007 -2013

Έντυπο προβολής παρεμβάσεων ΟΣΑΑ

Σποτ προβολής έργων ΟΣΑΑ

Χάρτες της παλιάς πόλης των Χανίων