Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 28/08/2008 08:08

29/7/03, Απ' ευθείας ανάθεση για το έργο "Διαμόρφωση Χώρου στο Δημαρχείο Χανίων", για την εγκατάσταση του ΚΕΠ

Ο Δήμος Χανίων μετά την υπ΄αριθ. 503/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και προκειμένου να εκτελέσει με απ΄ευθείας ανάθεση το έργο «Διαμόρφωση χώρου στο Δημοτικό κτίριο, για την εγκατάσταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» προϋπολογισμού 66.779,66€( με απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και 78.800€ με Φ.Π.Α., το οποίο χαρακτηρίζεται ως ειδικής κατηγορίας έργο, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 22934/05-06-02 απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ, καλεί τις εργοληπτικές επιχειρήσεις με τάξη Α1 πτυχίου και άνω για έργα Οικοδομικά (σύμφωνα με το Ν.2940/2001), λαμβανομένων υπόψη των κατωτάτων ορίων που ισχύουν για τις επιχειρήσεις ανωτέρας τάξεως, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χανίων, μέχρι τις 5 Αυγούστου 2003 ημέρα Τρίτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν ένα μόνο αντίγραφο της μελέτης με την επίδειξη του εργοληπτικού πτυχίου και την πληρωμή παραβόλου 5€. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την παραλαβή της μελέτης, στα τηλέφωνα 2821092.000 εσωτ. 113 κ. Βολάνη Φιλιώ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κυριάκος ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ