Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 28/08/2008 08:08

29/7/03, Οριοθέτηση Λαϊκών Αγορών στις Περιοχές Παχιανών και Νέας Χώρας

Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 406/03 απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων σχετικά με την οριοθέτηση των λαϊκών αγορών στις Περιοχές Παχιανών και Νέας Χώρας, τα παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24Ο Συνεδριασης Δημαρχιακής Επιτροπής 28 Ιουλίου 2003 και ώρα 9.00 παρόντων όλων των μελών της ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.406/03 ΘΕΜΑ : Οριοθέτηση Λαϊκών Αγορών περιοχών: ΠΑΧΙΑΝΩΝ & ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ( το μέλος της Δ.Ε. κ. Π. Καρεφυλάκης δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο) ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ Την οριοθέτηση της Λαϊκής Αγοράς στην περιοχή «ΠΑΧΙΑΝΑ» της πόλης των Χανίων στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών από την συμβολή της με την οδό Παρθενίου Κελαϊδή έως την συμβολή της με την οδό Αμαρίου. Διευκρινίζεται ότι οι διασταυρώσεις θα παραμένουν ελεύθερες. ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ Συνεκτιμώντας, τις υποβληθείσες ενστάσεις σχετικά με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην περιοχή της Νέας Χώρας, την αυτοψία που διενεργήθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γ. Βούρβαχη και τον Αντιπρόεδρο της Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Εμμ. Μαυριγιαννάκη παρουσία του Προϊσταμένου της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Κων/νου Κουκουμπεδάκη καθώς επίσης και την προϋπάρχουσα εμπειρία, εισηγείται η Δημαρχ. Επιτρ. την οριοθέτηση της Λαϊκής Αγοράς στην περιοχή της Νέας Χώρας της πόλης των Χανίων, για όλους τους μήνες του έτους, στην οδό Γερασίμου Παρδάλη, από την συμβολή της με την οδό Μ. Αποστολίδη έως την συμβολή της με την οδό Μελετίου Πηγά, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων των οδών του Πάρκου Πολυχρονίδη τα οποία ευρίσκονται στις οδού Πατριάρχου Γερασίμου και Μελετίου Πηγά. Διευκρινίζεται ότι οι διασταυρώσεις θα παραμένουν ελεύθερες. Οι χώροι οι οποίοι καθορίζονται για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών Παχιανών και Νέας Χώρας, φαίνονται στα συν/να αποσπάσματα του σχεδίου πόλης. Η απόφαση της Δ.Ε. βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους στο Γενικό Πρωτόκολο του Δήμου Χανίων μέχρι 4/7/03.