Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 26/08/2008 08:08

29/12/03, Πρόσληψη προσωπικού από τον Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π

O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ προκηρύσσει: Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών (3) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΔΕ: 2 και ΥΕ : 1 Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό είναι οι εξής: Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κλάδος ΔΕ 8 Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι, Θέσεις δύο (2) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Κλάδος ΥΕ 16 Προσωπικό Καθαριότητας, Θέση μία (1) ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Η αίτηση απευθύνεται και υποβάλλεται στον Οργανισμό Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής (Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π.) Δήμου Χανίων στη διεύθυνση: Κυδωνίας 29-ισόγειο Δημαρχείου Χανίων, Τ.Κ. 731 35, Χανιά Κρήτης, τηλ. 2821-0-92000 και 95292 μέχρι 16 Ιανουαρίου 2004. Τα έντυπα των αιτήσεων των κατηγοριών ΔΕ (183Φ) και ΥΕ (184Φ) διατίθενται από τον Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π. Δήμου Χανίων. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων : α) Από την τελευταία επιλογή του αρχικού menu "Υποδείγματα προκηρύξεων - Αιτήσεων φορέων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ" της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). β) από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας www.kep.gov.gr και στην περιοχή Σημαντικές Καταχωρήσεις - Επικαιρότητα (δεξιά στήλη), επιλογή "ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΕΠ". Για την ίδια προκήρυξη επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αιτήσεως.