Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 28/08/2008 08:08

14/7/03, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2003

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2003 και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τετάρτη 16 Ιουλίου 2003 1. ‘Εγκριση πρακτικών συνεδρίασης Δ.Σ. 3/2/2003 2. Παροχή εγγύησης του Δήμου για δάνειο της ΔΕΥΑΧ 3. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΚΑΜ 4. Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΧ 5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης θεμάτων πολυτέκνων Δήμου Χανίων και προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικής Πινακοθήκης 7. ‘Εγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικής Πινακοθήκης 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων 9. ‘Εγκριση απασχόλησης σπουδαστή ΤΕΙ 10. Εορτασμός Αγίου Παντελεήμονα Χαλέπας 11. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης φιλοξενίας 12. ‘Εγκριση αναδρομικών υπαλλήλων Δήμου 13. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου 14. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου Δήμου 15. ‘Εγκριση 1ου Α.Π. και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε έργα αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Χανίων – Δίκτυα ομβρίων σε πληγείσες περιοχές χρήσης 2002-2003» 16. Υπ’αρ. 6/03 απόφαση Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως 17. Υπ’αρ. 7/03 απόφαση Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως 18. Υπ’αρ. 8/03 απόφαση Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως 19. Υπ’αρ. 9/03 απόφαση Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως 20. ‘Εγκριση εκδηλώσεων κλασσικής μουσικής 21. Ανάκληση ή αναστολή της υπ’αριθμ. 461/03 απόφασης του Δ.Σ. 22. Αίτημα για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπν/κών προϊόντων 23. Οριοθέτηση Λαϊκών Αγορών – Ενστάσεις 24. Οριοθέτηση του υπ’αριθμ. 19/55 κατ/τος Κ.Δ.Α. (Π. Κλειδαράς – Α.Μαυρογένη) 25. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε Πάρκα και Πλατείες (Κρύο Βρυσάλι, Πλ.Συντριβανίου) 26. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Λ.Μανωλακάκης) 27. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ