Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004 | 20/08/2008 08:08

13/2/04, Ανακοίνωση κανονιστικής κυκλοφοριακή μελέτης πόλης Χανίων

Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 87/04 απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/04 πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ο Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 87/04 ΘΕΜΑ : Εγκριση υπ’ αριθμ. 1/04 Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (το μέλος της Δ.Ε. κ. Π. Καρεφυλάκης συμφωνεί εφ’ όσον δεν υπάρχει καθυστέρηση και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο Χανίων) ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ να τροποποιηθεί η απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ και να προωθηθεί στη Β΄ Φάση της μελέτης το Σχήμα 1. Διευκρινίζεται ότι στο σχήμα 2 της μελέτης, η οδός Στρ. Τζανακάκη είναι βασική αρτηρία κυκλοφορίας, ενώ στο σχήμα 1, είναι πεζόδρομος στον οποίον θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των Mini Bus, των αυτοκινήτων για τον εφοδιασμό των καταστημάτων και των οχημάτων άμεσης ανάγκης (πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, υπηρεσιακά αυτοκίνητα κ.λ.π.). Με βάση την εισήγηση του ΥΠΕΧΩΔΕ η Α΄ Φάση περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Για την ανωτέρω απόφαση της Δημαρχ. Επιτρ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων μέχρι 17/2/04.