Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004 | 19/08/2008 09:08

19/1/04, Ανανέωση καρτών στάθμευσης στα Χανιά από τον Δήμο Χανίων

Έως τις 29 Φεβρουαρίου μπορούν να ανανεώσουν τις κάρτες στάθμευσης, στις διάφορες ζώνες της πόλης, οι κάτοχοι τους, όπως ανακοινώθηκε χθες από τον Δήμο Χανίων. Οι κάτοχοι κάρτας θα μπορούν να πηγαίνουν οτα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας, στο ισόγειο του δημαρχείου, για να κάνουν την ανανέωση, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: αίτηση, φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και έναν πρόσφατο λογαριασμό ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΧ. Για την έκδοση νέας κάρτας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν; αίτηση, συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την Εφορία, ένα λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΧ, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας και κάρτα στάθμευσης (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).