Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004 | 21/08/2008 11:08

21/9/04, Διακοπή Κυκλοφορίας στην οδό ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ λόγω έργων

Σας γνωρίζουμε ότι από Δευτέρα 20/09/2004 και για 30 ημέρες, ισχύει η διακοπή κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, από τη συμβολή της με την οδό ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (πύλη Μεραρχίας) μέχρι την συμβολή της με την οδό ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, λόγω εργασιών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τους παράπλευρους δρόμους. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% από τους πόρους του Ταμείου Συνοχής. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ζητά την κατανόηση των κατοίκων της περιοχής και των οδηγών για τις οχλήσεις που θα υπάρξουν, εκτιμάται όμως ότι η χρονική περίοδος είναι η πλέον κατάλληλη για την υλοποίηση του έργου και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων