Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004

4/5/04, Πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» για νέους επιστημόνες Αρχιτεκτόνες

22.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

Στο πλαίσιο Προγράμματος Δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επαγγελματική κατάρτιση ενεκρίθη το υποβληθέν από το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) που εδρεύει στο Μεγάλο Αρσενάλι – Χανιά 73132, Πλατεία Κατεχάκη Ακτή Τομπάζη 31, πρόγραμμα με τίτλο : «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΟΠΙΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Είναι γνωστό ότι ένας από τους βασικούς προγραμματικούς στόχους του Κ.Α.Μ. είναι η συμβολή του σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους αρχιτέκτονες και ιδιαίτερα για καινούριους τομείς της τέχνης & της επιστήμης που απαιτούν μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδικεύσεις. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρώντας ότι η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές αλλά και έξω από αυτές, απαιτεί την άμεση φροντίδα μας, εζήτησε και επέτυχε την έγκριση από το Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Πολιτισμός «Leonardo da Vinci» της αποστολής στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης 40 Νέων Επιστημόνων Αρχιτεκτόνων για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικό με την Αρχιτεκτονική Τοπίου & γενικότερα τη Διαχείριση Περιβάλλοντος. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι από τις 15 Ιουνίου 2004 έως τη 2 Ιουλίου 2004. Τα έξοδα του ταξιδιού και της διαμονής στη Βαρκελώνη στο διάστημα αυτό βαρύνουν το Κ.Α.Μ. και το πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα από την Κρήτη θα αναχωρήσουν από τα Χανιά στις 14 Ιουνίου 2004 και από την Αθήνα για τη Βαρκελώνη στις 15 Ιουνίου 2004 και θα επιστρέψουν στις 2 Ιουλίου στην Αθήνα & στις 3 Ιουλίου 2004 στα Χανιά. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και τα ζητούμενα δικαιολογητικά από το Κ.Α.Μ, μετά την 26η Απριλίου,. και να επικοινωνήσουν με τις κ.Νίνα Παπαδουλάκη, κ.Ελένη Λεβεντάκη στο τηλ: 28210 40101 και στο e-mail: ldv@kam-arsenali.gr. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Κ.Α.Μ. μέχρι την 24η Μαϊου 2004, ώρα 15:00, προκειμένου η επιτροπή αξιολόγησης, να επιλέξει 40 άτομα που συγκεντρώνουν ικανά προσόντα και τα οποία αποδεικνύεται ότι έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μεταπτυχιακές σπουδές. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα είναι περισσότεροι από 40 θα προτιμηθούν οι προερχόμενοι από την Κρήτη. Για το ΚΑΜ Ο πρόεδρος Αριστείδης Παπαδογιάννης Αντιδήμαρχος Χανίων