Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004 | 19/08/2008 11:08

23/1/04, Προσλήψεις με "Μερική Απασχόληση" από την ΔΕΔΙΣΑ

Η Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α. ανακοινώνει, στα πλαίσια του νόμου Ν.3174/2003 με θέμα «Μερική Απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα» ότι θα προσλάβει για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σύμφωνα με το από 12/12/03 Α.Π.21 εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 1) Εννέα (9) άτομα με μερική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στο Δήμο Πλατανιά . Α. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γραφείο Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Μεταναστών Κοινωνικοί Λειτουργοί , άτομα 2 Β. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας και Ισότητας δύο φύλλων Κοινωνικοί Λειτουργοί , άτομα 1 Γ. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, άτομα 2 Δ. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος Μηχανικός Περιβάλλοντος, άτομα 1 Ε. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γραφείο Φύλαξης Σχολικών Κτιρίων Φύλακες Σχολικών Κτιρίων, άτομα 3 2) Εννέα (9) άτομα με μερική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στο Δήμο Σούδας, στο Κέντρο Παιδιού Δήμου Σούδας και στο Κ.Α.Π.Η. Σούδας αντίστοιχα. Α. ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ Φύλακες ΔΕ ή ΥΕ άτομα 2 Β. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ Οικονομολόγοι ΠΕ άτομα 1 , Βρεφονηπιοκόμοι ΔΕ άτομα 2 , Ψυχολόγοι ΠΕ άτομα 1 Γ. Κ.Α.Π.Η. ΣΟΥΔΑΣ Νοσηλεύτριες ΔΕ άτομα 1, Φυσιοθεραπεύτριες ΤΕ άτομα 1, Οικογενειακή Βοηθός ΔΕ άτομα 1 3)Eννέα (9) άτομα με μερική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στο Δήμο Χανίων . ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, Γραφείο Πρασίνου και Περιβάλλοντος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ άτομα 1 , Γεωπόνος ΠΕ άτομα 1 , Χημικός Μηχανικός ΠΕ άτομα 1, Τεχν/γος Γεωπονίας ΤΕ άτομα 1, Τεχν/γος Ανθοκομίας ΤΕ άτομα 1, Άτομα ΔΕ με εμπειρία παραγωγικής θέσης στα ΜΜΕ άτομα 1, Κηπουροί άτομα 1, Εργάτες άτομα 2. 4) Τέσσερα (4) άτομα με μερική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στο Δήμο Ελ. Βενιζέλου. Α. ΔΗΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Άτομα 2. Β. ΔΗΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφείο Φύλαξης Σχολικών Κτιρίων Φύλακες Σχολικών Κτιρίων, Άτομα 2 5)Τρία (3) άτομα με μερική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στο Δήμο Βουκολιών . ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ Α. Βρεφονηπιοκόμος ΔΕ, άτομα 1 Β. Καθαρίστρια ΥΕ, άτομα 1 Γ. Μαγείρισσα ΔΕ,άτομα 1 6) Τέσσερα (4) άτομα με μερική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στο Δήμο Θερίσου. Α. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΟΥ Νοσηλεύτρια , άτομα 1 Β. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΟΥ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Βρεφονηπιοκόμος άτομα 1 Γ. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΟΥ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, άτομα 2. 7) Τρία (3) άτομα με μερική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στο Δήμο Ιναχωρίου. Α. ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος Υπεύθυνο Φύλαξης Έργων Περιβάλλοντος, άτομα 1 Β. ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ,Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, άτομα 1 Γ. ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγράμματος Γυπαετού, άτομα 1. 8) Πέντε (5) άτομα με μερική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στο Δήμο Πελεκάνου. Α. ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδικός Σταθμός Βρεφονηπιοκόμοι, άτομα 2 Β. ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Άτομα, άτομα 1 Γ. ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Γραφείο Φύλαξης Σχολικών Κτιρίων Φύλακες Σχολικών Κτιρίων, άτομα 2 9) Τέσσερα (4) άτομα με μερική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στο Δήμο Ακρωτηρίου. Α. ΔΗΜΟΣ Ακρωτηρίου Πολιτικής Προστασίας Εργάτες, άτομα 2 Β. ΔΗΜΟΣ Ακρωτηρίου Φύλαξης Σχολικών Κτιρίων Φύλακες Σχολικών Κτιρίων, άτομα 2 10) Πέντε (5) άτομα με μερική απασχόληση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Η κατανομή των παραπάνω ατόμων κατά αριθμό και ειδικότητα έχει ως εξής: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) Α. Άτομα για προβλήματα Πολιτικής Προστασίας, άτομα 2 Φύλακες Σχολικών κτιρίων, άτομα 3 Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία της Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α. στη διεύθυνση Υψηλαντών 15 (1ος όροφος) και ώρες 09:00 έως 13:00 έως την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 έως 13:00) στα γραφεία της Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α. και στα τηλέφωνα 28210 91888, 28210 87775. Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α. στο Δήμο Πλατανιά, και θα αποσταλεί στο τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1464. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από τη Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α. και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Νομού. Μαζί με την αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση πιστοποιητικά ή τίτλους. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας ανακοίνωσης στον τύπο.