Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004 | 22/08/2008 08:08

16/4/04, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Τετάρτη 21 Απριλίου 2004

Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2004 και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τετάρτη 21 Απριλίου 2004 1. Έγκριση Πρακτικών Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 16/7/03, 28/7/03, 6/8/03, 9/10/03, 10/10/03, 20/10/03 και 6/11/03. 2. Έγκριση συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ’ ΚΠΣ, Μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) και ανάθεση σύνταξης της σχετικής μελέτης 3. Σύσταση Επιτροπής Καταστημάτων 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2004 5. Παρουσίαση βιβλίου ΤΕΔΚ στο Μ.Αρσενάλι 6. Έγκριση εκδηλώσεων στο πλαίσιον του εορτασμού της Μάχης της Κρήτης 7. Έγκριση δαπάνης δεξίωσης Μάχης της Κρήτης 8. Οικονομική ενίσχυση του Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων 9. Οικονομική ενίσχυση της Αθλητικής Λέσχης Αυτοκινήτου Χανίων 10. Οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν.Χανίων 11. Επιχορήγηση της σχολικής επιτροπής του 19ου Δημοτικού Σχολείου 12. Επιχορήγηση Ελληνογερμανικού Συνδέσμου 13. Επιχορήγηση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Χανίων 14. Δειγματολειπτικός έλεγχος δηλώσεων του Ν.1599/1986 15. Επίσκεψη στα Χανιά συνεργείου T.V. GLOBO 16. Αίτημα δημιουργίας Αμερικάνικης Γωνιάς στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 17. Έγκριση δαπανών έτους 2003 18. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης 19. Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού ανέγερσης μνημείου Μικρασιατών 20. Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού 21. Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού 22. Έγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου στο εξωτερικό 23. Έγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου στο εσωτερικό 24. Έγκριση αναδρομικών υπαλλήλου και ψήφιση πίστωσης 25. Έγκριση παραχώρησης ή μη κοινοχρήστου χώρου σε πλατείες για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 26. Ανανέωση λογαριασμών – τιμολογίων χρήσεως 2003 27. Διαγραφή οφειλών 28. Διαγραφή χρεών 29. Πορίσματα Επιτροπής Σχεδίου Πόλης 30. Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στην οδό Σελίνου 31. Παράταση προθεσμίας του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου στο αθλητικό κέντρο Μοναχής Ελιάς» 32. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου 33. Έγκριση μελέτης του έργου «Προμήθεια δένδρων και πασσάλων για το έργο δενδροφυτεύσεις οδών και πλατειών» 34. Συμβιβαστική προσκύρωση (Λαμπιθιανάκη) 35. Τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς ΠΑΧΙΑΝΩΝ 36. Έκδοση άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Internet) 37. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων 38. Προσαύξηση μισθωμάτων ακινήτων Δήμου Χανίων 39. Αποσφράγιση καταστήματος (Κόρακα Μαρία) 40. Αίτημα για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπν/κών προϊόντων 41. Άδεια τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ