Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004 | 22/08/2008 07:08

22/10/04, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2004

Την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2004 και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2004 1. Εμπρησμός αυτοκινήτου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Ειρηναίου 2. Ενημέρωση για τη μελέτη της Δημοτικής Αγοράς 3. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 4. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών έτους 2005 5. Έκδοση Ελλωτίας 6. Ορισμός μέλους και αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΠΕΧ 7. Αποκαλυπτήρια προτομής Μπαλαντίνου 8. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής αυθαιρέτων 9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την απονομή βραβείων στους πρωτεύσαντες φοιτητές κάθε τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης 10. Εκπόνηση της μελέτης «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του κτιρίου Παλιού Τελωνείου για τη δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» με ανάθεση 11. Παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του Φάρου του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Φάρου και Δυτικού Τμήματος Λιμενοβραχίονα» Ενετικού Λιμένα Χανίων 12. Τροποποίηση σύστασης Νομικού Προσώπου στο Δήμο Χανίων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου Τ.Ε.Ε. – 8ου Λυκείου» 13. Διάλυση Νομικού Προσώπου (Σχολική Επιτροπή 27ου Νηπιαγωγείου) 14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΔΕΔΙΣΑ) και μειοδοτικού διαγωνισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας 15. Έγκριση προτάσεων ΕΠΤΑ 16. Ανάκληση υπ’αριθμ. 251/04 απόφασης Δ.Σ. (Α’ Παιδικός Σταθμός) 17. Έγκριση μελέτης του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Χανίων – χρήση 2004-2005» 18. Έγκριση δαπάνης υπερωριών των γιατρών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για το Δημοτικό Σφαγείο 19. Συμπληρωματική απόφαση περί της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού 20. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 641/04 απόφασης του Δ.Σ. (Μετακίνηση κ. Δημάρχου στο εξωτερικό) 21. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλων 22. Έγκριση υποβολής για την Πράξη 6.4 «Διοργάνωση προγράμματος Προκατάρτισης» για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστική Ανάπλαση Σπλάντζιας 23. Έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου για την Πράξη 6.5 «Διοργάνωση Προγραμμάτων Κατάρτισης» για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστική Ανάπλαση Σπλάντζιας 24. Έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου για την Πράξη 7.1 «Συμβουλευτική» για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστική Ανάπλαση Σπλάντζιας 25. Ένταξη στις Πράξεις 6.1, 6.2, 6.3 και 7.2 Προγραμμάτων προώθησης απασχόλησης με φορέα υλοποίησης τον ΟΑΕΔ 26. Έγκριση συνέχισης Πράξης 3.4 Νέο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» μετά την ολοκλήρωσή του από τη ΔΗΠΕΧ 27. Έγκριση συνέχισης Πράξης 3.7 «Λειτουργία ΔΑΠ» μετά την ολοκλήρωσή του από τη ΔΗΠΕΧ 28. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 522/04 απόφασης του Δ.Σ. στο σημείο που αναφέρεται στην σφράγιση του καταστήματος της Μαριόλη Μαρίας 29. Αποσφράγιση καταστήματος (Σγουράκη Αφροδίτη) 30. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ