Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004 | 22/08/2008 07:08

24/3/04, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Τρίτη 30 Μαρτίου 2004

Την Τρίτη 30 Μαρτίου 2004 και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τρίτη 30 Μαρτίου 2004 1. Πρόσκληση σε δράση Κατάρτισης στη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών 2. Έγκριση σύστασης Νομικού Προσώπου στο Δήμο Χανίων, με την επωνυμία «Στ’ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων» 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΟΔΗΚΟΙΠ έτους 2004 5. Ανάθεση έργου Ιατρού Εργασίας του Δήμου και των ΝΠΔΔ και Οργανισμών του 6. ‘Εγκριση τελών λειτουργίας Ραδιοδικτύου Δήμου Χανίων 7. Αποδοχή πίστωσης – αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης 8. Αποδοχή πίστωσης – αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης 9. Έγκριση συμμετοχής στη Συνεδριακή Εκδήλωση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 10. Διάθεση διαφημιστικών ταμπλώ του Δήμου Χανίων στη ΔΗΠΕΧ 11. Συμπαραγωγή Δήμου Χανίων και Εταιρείας Θεάτρου «ΜΝΗΜΗ» 12. ‘Εγκριση εκδήλωσης για το Πάσχα «ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ» 13. ‘Εγκριση εκδηλώσεων «1η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΟΡΟΥ» 14. Επιχορήγηση σωματείου «ΑΕΤΟΙ» Κρήτης 15. Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης (ΕΔΕΥΑ) 16. Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 173/04 απόφασης του Δ.Σ. 17. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 267/03 απόφασης Δ.Σ. 18. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών Τέλους Βενζιναντλιών 19. ‘Εγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου στο εξωτερικό (Λευκορωσία) 20. ‘Εγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου στο εξωτερικό (Ν.Ζηλανδία) 21. ‘Εγκριση προμήθειας Η/Υ και περιφερειακών συσκευών 22. ‘Εγκριση μελέτης του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στην οδό Ελ. Βενιζέλου» 23. ‘Εγκριση μελέτης του έργου «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση του θεάτρου της Ανατολικής Τάφρου» 24. ‘Εγκριση 1ου Α.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου «Αναπλάσεις και βελτιώσεις οδών περιοχής Αμπεριάς» 25. Συμβιβαστική Προσκύρωση (Λαμπιθιανάκη-Δρόσου Αρετή) 26. Μηχανικός εξοπλισμός του Τμήματος Καθαριότητας 27. Προμήθεια αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Τμ. Ηλεκτροδότησης Οδοσήμανσης Φωτεινής Σηματοδότησης 28. Πρακτικό υπ’αριθμ. 2/04 Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων 29. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων 30. Αποβολή παραπηγματούχου Δυτικού Αναχώματος 31. Καταβολή αποζημίωσης Κληρ. Β. Χαμουρίκου 32. Πορίσματα Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ