Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004 | 19/08/2008 08:08

12/1/04, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2004

Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2004 και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2004 1.‘Εγκριση Πρακτικών Συνεδρίασης Δ.Σ. 30/4/2003, 15/5/2003 και 20/5/2003 2. ‘Εγκριση προϋπολογισμού της ΔΗΠΕΧ οικονομικού έτους 2004 3. ‘Εγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων – ΤΕΔΚ και ΔΕΔΙΣΑ για την αποκομιδή απορριμμάτων 4. Ορισμός Επιτροπής προμηθειών 5. Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων 6. Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής Αυθαιρέτων 7. Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής Παραλαβής Υλικών 8. Ορισμός Αντιπροέδρου της Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως 9. Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής Καθαριότητας 10. Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής Περιβάλλοντος 11. Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής Ονοματοθεσίας 12. Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής Τουρισμού 13. ‘Εγκριση προσλήψης μόνιμου προσωπικού 14. ‘Εγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 15. ‘Εγκριση Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού 16. ‘Εγκριση μελέτης για προμήθεια φυτών 17. Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Δήμου Χανίων 18. Επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Χανίων (Ν.Ο.Χ.) 19. Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στο εξωτερικό 20. Πορίσματα Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως 21. Συμψηφισμός δικαιωμάτων – υποχρεώσεων 22. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ