Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004 | 19/08/2008 08:08

19/1/04, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2004

Την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2004 και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2004 1. Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη δυο δικηγόρων στο Δήμο Χανίων 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 4. ‘Εγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων – ΤΕΔΚ και ΔΕΔΙΣΑ για την αποκομμιδή απορριμμάτων 5. ‘Εγκριση ανάθεσης στη ΔΕΔΙΣΑ της διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Χανίων – ψήφιση πίστωσης 6. Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 30/2004 απόφασης του Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ