Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004 | 20/08/2008 08:08

12/3/04, Θέση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου

Ο Δήμος Χανίων κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να καταλάβουν μια θέση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τον Ν.3190/03, να υποβάλουν αίτηση στην Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου , από της δημοσίευσης στον Τύπο έως 31-3-2004. Σας γνωρίζουμε ότι οι ορισθείσες σύμφωνα με τον νόμο θέσεις είναι οι παρακάτω αναφερόμενες. Οποιαδήποτε άλλη θέση που δεν αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα θεωρείται μη νόμιμη. 1) Αποκορώνου και Εφέδρων Πολεμιστών (Ορφανοτροφείο) 2) Πλατεία Ευαγγελίστριας (απέναντι από τη στάση) 3) Αναγνώστου Γογονή και Περιβολίων 4) Ελ. Βενιζέλου και Νεοζ. Μαχητών 5) Α. Παναγούλη και Κ. Μάνου 6) Πλατ. Δεξαμενής 7) Ελ. Βενιζέλου & 8ης Δεκεμβρίου 8) Τέρμα Σελίνου και Γεωργακάκηδων