Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2005 | 14/08/2008 10:08

25/2/05, Ανακοίνωση για την λειτουργία του ΚΕΠ Δήμου Χανίων

Ανακοίνωση για την λειτουργία του ΚΕΠ Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων σεβόμενος τους συναλλασσόμενους πολίτες με τις υπηρεσίες του και παράλληλα εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, έχει να ανακοινώσει τα εξής: Το ΚΕΠ του Δήμου Χανίων είχε στελεχωθεί με εννέα (9) άτομα με συμβάσεις έργου εγκεκριμένες από το Υπουργείο Εσωτερικών από τις οποίες οι επτά (7) έληξαν 24/2/2005 και οι δύο (2) λήγουν 15/3/2005. Το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε για το επόμενο διάστημα μετά την λήξη των πιο πάνω συμβάσεων την σύναψη δέκα (10) συμβάσεων έργου εξάμηνης διάρκειας για το Δήμο Χανίων προκειμένου το ΚΕΠ να συνεχίσει την λειτουργία του ενώ παράλληλα θα προχωρούσαν οι διαδικασίες πρόσληψης μονίμου προσωπικού σύμφωνα με το νέο Νόμο που ψηφίστηκε προ ολίγων ηρρών. Το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο προεγκρίνει τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Δήμος Χανίων έκρινε ότι υπάρχει νομοθετικό κενό σε σχέση με την τελευταία απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την οποία θα προχωρούσαμε σε δέκα (10) συμβάσεις έργου προκειμένου να συνεχίσει την λειτουργία του το ΚΕΠ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να εγκρίνει καμία δαπάνη μετά την λήξη των συμβάσεων εν ισχύ. Για το συγκεκριμένο θέμα ο Δήμαρχος έστειλε επιστολές στο υπουργείο Εσωτερικών και επίσης επισκέφθηκε προσωπικά τον υφυπουργό τον κ. Ανδρεουλάκο ο οποίος είναι ενήμερος για το πρόβλημα και προσπαθεί να το διευθετήσει κεντρικά διότι απ'' ό,τι πληροφορούμαστε το πρόβλημα έχει προκύψει και σε άλλα ΚΕΠ. Το ΚΕΠ του Δήμου Χανίων θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συναλλασσόμενου πολίτη με μειωμένο όμως εκπαιδευμένο προσωπικό και με αποσπάσεις προσωπικού από άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Πέραν από τις προθέσεις μας, είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα διεκπεραίωσης υποθέσεων καθώς και να μην είμαστε απόλυτα συνεπείς στους χρόνους διεκπεραίωσης. Ζητάμε την κατανόηση όλων σας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για την οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος Χανίων ο οποίος και κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου αυτό η δυσλειτουργία να είναι μόνο ολίγων η μερών.

Με τιμή Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Γρηγόρης Αρχοντάκης