Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2005 | 14/08/2008 10:08

5/5/05, Δελτίο τύπου Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας γνωρίζει ότι για την Πέμπτη 05/05/2005 και Παρασκευή 06/05/2005, θα διακοπεί η κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων στην οδό Σελίνου, από τη συμβολή της με την οδό Λαφονησίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ουέλιγκτον, λόγω εκτέλεσης εργασιών επιδιόρθωσης του καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στον συγκεκριμένο δρόμο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ζητά την κατανόηση τόσο των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, όσο και των οδηγών για τις οχλήσεις που θα υπάρξουν, αλλά κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο για την ταχεία αποκατάσταση της βλάβης που παρουσιάστηκε αιφνιδιαστικά, καθώς και για την ασφάλεια των εργαζομένων στα συνεργεία της Επιχείρησης