Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 12/08/2008 10:08

1/09/06,Yπογραφή Σύμβασης για την Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή, 01/09/06, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Χανίων και της 28ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η με Α.Π. 37728/ 01-09-06 Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης» στην Παλιά Πόλη Χανίων. Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Σπλάντζιας της Παλιάς Πόλης Χανίων», ανέρχεται στα 147.000€. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών εκτιμάται στους 15 μήνες.