Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 11/08/2008 10:08

17/11/06,Καθορισμός τελών διαφήμισης έτους 2007 από τον Δήμο Χανίων

Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμό 742/06 απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τoν καθορισμό των τελών διαφήμισης έτους 2007 ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42ο Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής 14 Νοεμβρίου 2006 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 742/06 ΘΕΜΑ :Καθορισμός τελών διαφήμισης έτους 2007 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το καθορισμό του τέλους των διαφημίσεων που γίνονται μέσα σε αυτοκίνητα και σε κάθε τύπου οχήματα, δημοσίας χρήσης ή στην Εξωτερική επιφάνεια αυτών από 11,70 € το τετραγωνικό μέτρο μηνιαίως σε 12,50 € το τετραγωνικό μέτρο μηνιαίως. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να καταθέσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2006.