Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 11/08/2008 10:08

17/11/06,Καθορισμός τελών και προστίμων στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης έτους 2007

Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμό 741/06 απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τoν καθορισμό των τελών και προστίμων στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης έτους 2007 ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42ο Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής 14 Νοεμβρίου 2006 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 741/06 ΘΕΜΑ :Καθορισμός τελών και προστίμων στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης έτους 2007 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντος του κ. Βλάση Μανουσάκης ο οποίος δεν συμφωνεί να δοθεί αύξηση στο ανωτέρω τέλος ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Την αύξηση του τέλους στάθμευσης σε παρκόμετρα από 0,75€ ανά ώρα σε 0,80€ ανά ώρα Την αύξηση του προστίμου που επιβάλλεται σε όσους κάνουν χρήση της ελεγχόμενης στάθμευσης χωρίς να καταβάλουν το αναλογούν τέλος ή σε όσους υπερβαίνουν το χρόνο από 30 € σε 32€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να καταθέσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2006.