Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 12/08/2008 09:08

21/09/06,Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για Έναρξη Στερεωτικών Εργασιών στο Παλαιό Δημαρχείο

Υπεγράφη την Πέμπτη, 21/09/2006, μεταξύ του Δήμου Χανίων και της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η Προγραμματική Σύμβαση με Α.Π. 41091/21-09-06 για την εκτέλεση του έργου «Στερεωτικές Εργασίες στο Ενετικό Μέγαρο (Παλαιό Δημαρχείο) στη γωνία των οδών Χάληδων και Ζαμπελίου». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.000 € και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων. Το έργο θα εκτελεστεί δι’ αυτεπιστασίας από ειδικά συνεργεία της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, λόγω του εξειδικευμένου των στερεωτικών εργασιών. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου εκτιμάται στους 10 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.