Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 18/08/2008 09:08

25/07/06,Αγορά δύο (2) Περιπολικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Χανίων

Δύο καινούρια περιπολικά έχει πλέον στη διάθεση του το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας Χανίων, τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της υπηρεσίας, ώστε να εκτελούνται αρτιότερα τα καθήκοντα της. Η αγορά των περιπολικών έγινε με ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων από το ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με την 237/2006 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε με την 5686/2006 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται στο ποσό των 26.536,28 € Τα οχήματα είναι χρώματος λευκού, κατηγορίας MAGYAR SUZUKI CORP MMA335, 2004 και φέρουν γύρω από το πήγμα κίτρινη λωρίδα, με τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας. Τα δύο περιπολικά έχουν εγγραφεί στη δύναμη οχημάτων του Δήμου Χανίων.