Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 18/08/2008 08:08

3/08/06,Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια οχημάτων της Δημοτικής Αστυνομίας

O Δήμος Χανίων , σε εκτέλεση των υπ’ αρ. 237/2006 και 507/2006 αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής δύναται να προβεί - ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς -στην απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας «ευθείας ανάθεση της προμήθειας» προϋπολογισμού : Α) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ VAN τεμ 1 (ένα) ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.806,72€ πλεον ΦΠΑ 19% 3.193,28 € σύνολο 20.000,00€ Β) ΣΚΟΥΤΕΡ τεμ. 10 (δέκα) ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.815,13€ πλεον ΦΠΑ 19% 7.184,87€ σύνολο 45.000,00€ Γ) ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΤΒ τεμ. 5 (πέντε) ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.201,68 € πλεον ΦΠΑ 19% 798,32€ σύνολο 5.000,00 € Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. προμηθειών κα Τσιμπεράκη Στέλλα ή στην γραμματεία της Δημαρχιακής Επιτροπής κα Ζερβουδάκη Αννα τηλ.28210-92000 εσωτ.133 και 118 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των όρων εως την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2006 και ώρα 13,00. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστές προσφορές στο Γραφείο της Δημαρχιακής Επιτροπής κα Ζερβουδάκη Άννα έως την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2006 και ώρα 13,00 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ