Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 11/08/2008 10:08

7/12/06,Ανακοίνωση Για Πρόγραμμα Σφαγής Από Δημοτικά Σφαγεία Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι στα Δημοτικά Σφαγεία των Χανίων θα τηρηθεί πρόγραμμα σφαγής των ζώων με προτεραιότητα στα σφάγια ζώα των κτηνοτρόφων του Νομού Χανίων και των κρεοπωλών με έδρα τον Δήμο Χανίων, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Σφαγείων. Ακόμη κατά την περίοδο από 15/12/06 έως 02/01/07 δεν θα σφάζονται μοσχάρια στα Δημοτικά Σφαγεία των Χανίων.