Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 08/08/2008 09:08

24/5/07, 22η Συνεδρίαση Κοινής Επιτροπής και Ειδικής Επιστ. Επιτροπής Προγραμ. Σύμβασης Παλιάς Πόλης

Η 22η Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής και της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου και την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2007, στις 9 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, η οποία συγκαλείται έπειτα από την υπ΄ αριθμ. 24817/24-5-07 πρόσκληση του Δημάρχου Χανίων και Προέδρου της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης, Κυριάκου Βιρβιδάκη, έχουν ως ακολούθως: 1η ΗΜΕΡΑ (ΠΕΜΠΤΗ 31/05/07) 1. ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 2. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11-12/12/2006) 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 - ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 6. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ 7. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 28Η Ε.Β.Α. (Μ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ) 2η ΗΜΕΡΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/06/07) 1. α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1946 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ) β) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1946 ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ