Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 05/08/2008 01:08

16/1/07, Απόφαση 824/06 Δημ Συμβουλίου περί καθορισμού χώρων άσκησης στάσιμου - υπαίθριου εμπορίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμό 3/07 απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 824/06 αποφ. του Δημ. Συμβουλίου ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής 16 Ιανουαρίου 2007 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 3/07 ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση υπ’ αριθμ. 824/06 αποφ. Δ.Σ. περί καθορισμού χώρων άσκησης στάσιμου – υπαίθριου εμπορίου Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 762/06 απόφασή της Δημαρχ. Επιτροπής και κατ’ επέκταση και της 824/06 αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου με τις κατηγορίες επαγγελμάτων των θέσεων άσκησης στάσιμου – υπαίθριου εμπορίου έτους 2007 οι οποίες, εκ παραδρομής, δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ανωτέρω απόφαση, ως εξής: Α) Για πώληση αγροτικών προϊόντων : 1. Κισάμου & Σαρηδαντώνη, θέση μία (1) 2. Σελίνου τέρμα και Γεωργακάκηδων, θέση μία (1) 3. Ζυμβρακάκηδων & Ν.Σκουλά (έναντι καφενείο Βουράκη), θέση μία (1) 4. Αν. Γογονή και Περιβολίων, θέση μία (1) 5. Αλ. Παναγούλη και Κ. Μάνου, θέση μία (1) 6. Πλατεία Δεξαμενής εις Άγιο Ιωάννη, θέση μία (1) 7. Πλατεία Ευαγγελίστριας (απέναντι από στάση), θέση μία (1) 8. Ελ. Βενιζέλου & 8ης Δεκεμβρίου, θέση μία (1) Κατά τα λοιπά ισχύει η 824/06 αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου ως έχει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να καταθέσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2007.