Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007

16/5/07, Eνημέρωση Δικαιούχων Προγραμμάτων «Τουρισμός για όλους 2007-2008» από το Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων

06.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

Ο Δήμος Χανίων γνωστοποιεί ότι μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) πραγματοποιείται η ενημέρωση των δικαιούχων των Προγραμμάτων «Τουρισμός για όλους 2007-2008» και η διάθεση των ενημερωτικών εντύπων, στα οποία περιέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δελτίων. Έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα προσκομίζουν οι δικαιούχοι, θα ακολουθεί η διανομή των δελτίων. Για την πληρέστερη ενημέρωση των δικαιούχων διανέμονται καθημερινά και ενημερωτικά φυλλάδια, εντός των ωρών λειτουργίας του Κ.Ε.Π. Η διανομή των δελτίων «Τουρισμός για όλους» για τα Προγράμματα Οκταήμερων Διακοπών και Εκδρομών ξεκίνησε από τις 10-5-2007 και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια των Προγραμμάτων. Η διανομή των δελτίων «Τουρισμός για όλους» για το Πρόγραμμα Γ΄ Ηλικίας αρχίζει στις 15-9-2007 και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Η ισχύς των δελτίων, που θα χορηγούνται και για τα τρία Προγράμματα, δεν πρέπει να υπερβαίνει την καταληκτική τους ημερομηνία, που είναι η 31η -3-2008. Το Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 08.00 μέχρι τις 20.00 και το Σάββατο από τις 08.00 μέχρι τις 14.00. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.