Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 12:08

19/9/07, Ένταξη Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου Αγ. Μαγδαληνής Πόλεως Χανίων στο Ε.Π. Κρήτης 2000-2006

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ.: 7596/14-9-07 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, Σεραφείμ Τσόκα, έγινε η ένταξη της πράξης: «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Αγίας Μαγδαληνής Πόλεως Χανίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006, στο μέτρο 4.2 «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 560.000€. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), με την κρατική συμμετοχή να καλύπτει το 20% της Δημόσιας Δαπάνης. Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν εργασίες ανάπλασης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα, όπως: • Μικρής κλίμακας οικοδομικές εργασίες (κατασκευή χώρων υγιεινής για τους επισκέπτες). • Χωματουργικές εργασίες. • Πλακοστρώσεις. • Επέκταση φωτισμού. • Εργασίες πρασίνου. • Περιφράξεις