Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007

23/10/07, Ολοκλήρωση Δημοπρασιών Ανάδειξης Αναδόχου Έργων Δήμου Χανίων

13.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 08:08

Από τον Δήμο Χανίων γίνεται γνωστό ότι για τα έργα: • Αναπλάσεις κήπων πάρκων και παιδικών χαρών πόλης Χανίων, προϋπολογισμού 400.000 € • Ασφαλτοστρώσεις σε οδούς της πόλεως Χανίων, χρήση 2007 προϋπολογισμού 169.925,00 € • Οδοποιία Δήμου Χανίων, Νέα Έργα χρήση 2007 προϋπολογισμού 125.000 € πραγματοποιήθηκαν οι δημοπρασίες για την ανάδειξη αναδόχου στις 11/9/2007 και 2/10/2007, και βρίσκονται στο στάδιο ανάδειξης του οριστικού μειοδότη. Με το έργο : «Αναπλάσεις κήπων πάρκων και παιδικών χαρών πόλης Χανίων» πρόκειται να γίνει α) ανάπλαση του υφιστάμενου πάρκου στην πλατεία Αριστοτέλους στην περιοχή Αγίου Ιωάννη με κύρια χρήση παιδική χαρά και β) ανάπλαση του υπαίθριου χώρου επί της οδού Ομήρου στην περιοχή Κουμπελή με κατασκευή παιδικής χαράς. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών είναι 10 μήνες, από την υπογραφή του συμφωνητικού, η οποία υπολογίζεται να γίνει εντός του Νοεμβρίου. Με το έργο : «Ασφαλτοστρώσεις σε οδούς της πόλεως Χανίων, χρήση 2007» πρόκειται να γίνει η ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα στην οδό Αλ. Παναγούλη στην περιοχή Μετ. Μπάρμπου, η ασφαλτόστρωση της οδού Κρίνων στην περιοχή Αγ. Ματθαίου και η διαπλάτυνση της οδού Εμμανουήλ Δερουκάκη στην περιοχή Λενταριανών, με ταυτόχρονη κατασκευή της περίφραξης στο προβλεπόμενο εκεί πάρκο. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών είναι 6 μήνες, από την υπογραφή του συμφωνητικού, η οποία υπολογίζεται να γίνει εντός του Νοεμβρίου. Με το έργο : «Οδοποιία Δήμου Χανίων, Νέα Έργα χρήση 2007» πρόκειται να γίνει η ανακατασκευή τμήματος της Βρετανών Μαχητών, η κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτοτάπητα σε νέους δρόμους της περιοχής Χαλέπας, και συγκεκριμένα της οδού Γουβερνέτου (από την οδό Πρ. Ηλία έως την οδό Αγίας Κυριακής) και των οδών που βρίσκονται γύρω από το Ο.Τ. Γ 1118. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών είναι 6 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, η οποία υπολογίζεται να γίνει εντός του Νοεμβρίου