Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 21/11/2007 03:11

2/11/2007 Ένταξη και Χρηματοδότηση 5 Νέων Πράξεων του Δήμου Χανίων

 

Από τον Δήμο Χανίων και προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων γίνεται γνωστό ότι εντάχθηκαν το έτος 2007 και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006 πέντε νέες πράξεις (4 έργα και 1 μελέτη).


Οι πράξεις αυτές είναι οι ακόλουθες :


• «Ολοκλήρωση του κόμβου Κλαδισσού και σύνδεση με το δίκτυο της πόλεως Χανίων», προϋπολογισμού 2.250.000 €. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει περίπου σε δέκα ημέρες.
• «Ανάπλαση της νότιας περιοχής Κουμ-Καπί της πόλεως Χανίων», προϋπολογισμού 2.100.000,00 €. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει σε ένα μήνα.
• «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίας Μαγδαλινής», προϋπολογισμού 560.000,00 €. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του έτους.«Διαμόρφωση της πλατείας ΤΑΛΩ», προϋπολογισμού 800.000 €. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Δεκεμβρίου.

• «Μελέτη εισόδου πόλεως Χανίων από οδό Ακρωτηρίου - Μαν. Κούνδουρου, από Τάφους Βενιζέλων έως την συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου», προϋπολογισμού 337.000 €. Η ολοκλήρωση της μελέτης δίνει προτεραιότητα ένταξης του έργου στο Δ΄ Κ.Π.Σ.

Εκδότης: Δήμος Χανίων