Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 21/11/2007 03:11

7/11/2007 Θέματα ημερήσιας διάταξης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων Δευτέρας 12 Νοεμβρίου 2007


1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007
4. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δεξίωσης στα πλαίσια εορτασμού της πολιούχου της πόλης των Χανίων την 21η Νοεμβρίου
5. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δεξίωσης στα πλαίσια εορτασμού της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα την 1η Δεκεμβρίου
6. Έγκριση εκδηλώσεων για την επέτειο της 17 Νοέμβρη σε συνεργασία με τη ΔΗΠΕΧ
7. Έγκριση δαπάνης εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
8. Έγκριση εκδηλώσεων για την Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
9. Αποδοχή πίστωσης - ψήφιση πίστωσης και κατανομή λειτουργικών δαπανών των σχολείων και μισθοδοσίας καθαριστριών Β'' εξαμήνου 2007
10. Παράταση υπογραφείσας σύμβασης για τη μελέτη, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση ενεργειών επίδειξης και προβολής
11. Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης του έργου «Αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων»
12. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Χρωματισμοί - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Χανίων»
13. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Χανίων. Χρήση 2004-2005. Β'' Φάση»
14. Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στην οδό Ομήρου στη περιοχή Κουμπελή»
15. Έγκριση συμμετοχής του Αντιδημάρχου Χανίων στο συμπόσιο εκπαίδευσης - προστασία του περιβάλλοντος - διαχείριση απορριμμάτων
16. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε συνέδριο
17. Μετακινήσεις Δημάρχου
18. Τροποποίηση της υπ''αριθμ. 831/04 απόφασης του Δ.Σ. περί αποχώρησης συνεταίρου και προσχώρηση συμμισθωτή - συνεταίρου στη μισθωτική σχέση του Νο 3 κατ/τος Κ.Δ.Α. (Ελ. Ψεγιαννάκης)
19. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ελευθερίας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (ΣΠΙΤΙΚΟ Α.Ε.)
20. Είσοδος της κ. Ελένης Κατσιγαράκη - Κουρκουνάκη, στην μισθώτρια εταιρεία του Νο 22 κατ/τος της Κ.Δ.Α. «Λάζαρος Παπαδάκης και ΣΙΑ Ε.Ε.» ως ετερόρρυθμο μέλος αυτής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Εκδότης: Δήμος Χανίων

<