Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 13/08/2008 11:08

17/12/07, Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: ΕΠΙΠΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ προϋπολογισμού 13.060,00 € πλέον Φ.Π.Α. 19% 2.481,40€ σύνολο 15.541,40€. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ προϋπολογισμού 13.215,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% 2.510,85€ σύνολο 15.725,85€. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ προϋπολογισμού 3.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% 589,00€ σύνολο 3.689,00€. Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%) ανέρχεται στα 34.956,25€ Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κατηγορίας. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09,00 εως 09,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης.