Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007

29/1/07, Θέματα Ημερησίας Διάταξης συνεδρίασης Δ.Σ Χανίων 31-1-2007

06.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 08:08

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό κατάστημα την 31η Ιανουαρίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 1. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου 2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου 3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΗΚΟΙΠ 4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΟΧ 5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πινακοθήκης 6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Α’ ΚΑΠΗ 7. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Β’ ΚΑΠΗ 8. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Γ’ ΚΑΠΗ 9. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Δ’ ΚΑΠΗ 10. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ε’ ΚΑΠΗ 11. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΤ’ ΚΑΠΗ 12. Ορισμός επιτροπής Σχεδίου Πόλεως 13. Ορισμός επιτροπής αχρήστου υλικού 14. Ορισμός επιτροπής υγείας 15. Ορισμός επιτροπής περιβάλλοντος 16. Ορισμός επιτροπής ονοματοθεσίας 17. Ορισμός επιτροπής εκδόσεων 18. Ορισμός επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων 19. Ορισμός επιτροπής καθαριότητας 20. Ορισμός επιτροπής αριθμού οικόσιτων ζώων και πτηνών 21. Ορισμός επιτροπής τουρισμού 22. Ορισμός επιτροπής μηχανοργάνωσης 23. Ορισμός επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης ρυμοτομουμένων και προσκυρουμένων ακινήτων 24. Συγκρότηση Συμβουλίου Εγκληματικότητας 25. Τροποποίηση πρωτοκόλλου συνεργασίας για την περιοχή των Αγίων Αποστόλων 26. Έγκριση σύνταξης επικαιροποιημένου τεχνικού δελτίου του διαδημοτικού έργου «Ολοκλήρωση του κόμβου Κλαδισού και σύνδεση με το δίκτυο της πόλεως Χανίων» - έγκριση προγραμματικής σύμβασης – ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη κοινή επιτροπή 27. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τις διαγραμμίσεις οδών με μηχανήματα της Νομαρχίας 28. Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 9ου Γυμνασίου Χανίων» 29. Ακύρωση και ανανέωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2006 30. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών 31. Ορισμός ελεγκτών έτους 2007 του ΚΑΜ 32. Ορισμός ελεγκτών έτους 2007 της ΚΥΔΩΝ 33. Ορισμός ελεγκτών έτους 2007 της ΔΗΠΕΧ 34. Αποζημίωση Προέδρου και Μελών Δ.Σ. της ΚΥΔΩΝ 35. Αποζημίωση Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΧ 36. Διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου 37. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου 38. Έγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου στο εξωτερικό 39. Καθορισμός τελών σφαγής έτους 2007 40. Παραχώρηση χρήσης μισθίου Νο 6 κατ/τος Κ.Δ.Α. (Εμμ. Μανουσογιαννάκης) 41. Έγκριση προγράμματος πιλοτικής λειτουργίας μηχανημάτων χρηματικών συναλλαγών σε επιλεγμένα ΚΕΠ 42. Έγκριση Τροποποίησης ωραρίου φύλαξης σχολικών κτιρίων 43. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 1ου Γυμνασίου 44. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 2ου Γυμνασίου 45. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 2ου Λυκείου 46. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 3ου Γυμν.-4ου Γυμν.-3ου Λυκ. 47. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 5ου Γυμν.-1ου Λυκ. 48. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 6ου Γυμν.-4ου Λυκ. (Εσπ. Γυμν. Λυκ.) 49. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 7ου Γυμνασίου 50. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 1ου Τ.Ε.Ε. 51. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 2ου Τ.Ε.Ε.-Σ.Ε.Κ. 52. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής Ειδικού Γυμνασίου 53. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 1ου Δημοτ.-1ου Νηπ. 54. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 2ου Δημοτ.-2ου Νηπ. 55. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 3ου & 4ου Δημ.- 3ου & 4ου Νηπ. 56. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 5ου Δημοτ.-5ου Νηπ. 57. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 6ου Δημοτ.-6ου Νηπ.-20ου Νηπ. 58. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 7ου Δημοτ.-7ου Νηπ. 59. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 8ου Δημοτ.-20ου Νηπ. 60. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 9ου Δημοτ.-9ου Νηπ. 61. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 10ου Δημοτ.-10ου Νηπ. 62. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 11ου Δημοτ.-11ου Νηπ. 63. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 12ου & 18ου Δημ.-12ου & 18ου Νηπ. 64. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 13ου Δημοτ.-13ου Νηπ. 65. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 14ου Δημοτ.-14ου Νηπ. 66. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 15ου Δημοτ.-15ου Νηπ. 67. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 16ου Δημ.-17ου Νηπ.-16ου Νηπ. 68. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 19ου Δημοτ.-19ου Νηπ. 69. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 1ου Ειδικού Δημοτικού 70. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 8ου-25ου Νηπιαγωγείου 71. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 17ου Νηπιαγωγείου 72. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 21ου Νηπιαγωγείου 73. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 22ου Νηπιαγωγείου 74. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 23ου Νηπιαγωγείου 75. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 24ου Νηπιαγωγείου 76. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 28ου Νηπιαγωγείου 77. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 29ου Νηπιαγωγείου 78. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 30ου-31ου-32ου-33ου & 34ου Νηπιαγωγείου 79. Τροποποίηση συστατικού τίτλου σχολικής επιτροπής 36ου Νηπιαγωγείου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ