Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 09/06/2008 01:06

02/06/2008, Πρόσκληση για σύνταξη πράξης αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας στην οδό Κοκκινίδου

Ημερομηνία: 2 Ιουν 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προκειμένου ύστερα από αίτηση του κ. Γεωργίου Αθανασάκη να προβούμε στη σύνταξη πράξεως αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας και τακτοποιήσεως ιδιοκτησιών κείμενων εις Χαλέπα επί της οδού Κοκκινίδου μεταξύ των ΟΤ 418 - ΟΤ 421και ΟΤ 422, προσκαλούμε τους ιδιοκτήτες που οι ιδιοκτησίες τους βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού, την 26 του μηνός Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ να ευρίσκονται επί τόπου των ιδιοκτησιών τους, πλην του αιτούντος ο οποίος πρέπει να προσέλθει μισή ώρα ενωρίτερα από την καθοριζομένη, στην Υπηρεσία μας (Δ/νση Πολεοδομίας Δ.Χ.) για να μεταβεί μετά του αρμοδίου μηχανικού προς υπόδειξη των ορίων των ιδιοκτησιών υπό όλων των ιδιοκτητών, προσκομίζοντας για την μη αμφισβήτηση και τους τίτλους ιδιοκτησιών τους.

Ο Διευθυντής Πολεοδομίας
Δήμου Χανίων

Μαρίνος Παλιουδάκης
Αρχιτέκτων μηχ. με βαθμό Α''

Θέμα: Ανακοίνωση

Εκδότης: Δήμος Χανίων