Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 07/08/2008 09:08

1/07/08,Αναπλήρωση Δημάρχου

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΄Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 << Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων>> όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τα άρθρα 86,87,89. 2. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Χανίων θα απουσιάσει από τις 3/7/2008 έως 7/7/2008 3. Την υπ΄αριθμ. 670/2007 Απόφαση σχετικά με ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την οποία ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Μιχαήλ Ντάλλας αντικαθιστά τον Δήμαρχο Χανίων κατά την διάρκεια κωλύματος ή απουσίας του 4. Το γεγονός ότι και ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Μιχαήλ Ντάλλας θα απουσιάσει από τις 7/7/2008 έως 10/7/2008 στο εξωτερικό. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο κ. Βούρβαχη Γεώργιο να αναπληρώσει τον Δήμαρχο Χανίων κατά την διάρκεια της απουσίας του Δημάρχου Χανίων και του αναπληρωτή αυτού, Αντιδημάρχου Χανίων κ.Μιχαήλ Ντάλλα στις 7/7/2008 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ