Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 04/08/2008 12:08

12/02/08,Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων στο Ο.Τ. του 15ου Δημοτικού Σχολείου.

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 αρ. 3 παρ. 1 «περί σχεδίων πόλεων», Φ.Ε.Κ. 227/16-08-1923, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ’ αρ. 35/2008 απόφαση του αποδέχεται την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων στο Ο.Τ. του 15ου Δημοτικού Σχολείου, επί της οδού Μιχελογιάννη στην περιοχή Λενταριανών όπως αποτυπώνεται στο από Ιανουάριο του έτους 2008 ρυμοτομικό διάγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων τις τυχόν ενστάσεις, τους μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Αριστείδης Παπαδογιάννης