Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 05/08/2008 09:08

15/02/08,Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του έργου: «Δημιουργία βάσης GIS για την πόλη των Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το πρώτο υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τη δημιουργία γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Χανίων» του έργου «Δημιουργία βάσης GIS για την πόλη των Χανίων», το οποίο έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας.
Στόχος του Υποέργου αυτού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού (λογισμικό και hardware) για την δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.
Ο εξοπλισμός σε hardware αποτελείται από:
Ένα (1) Ηλεκτρονικό υπολογιστή (Data Server / Internet Map Server) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας CPU): 2 Χ Τεχνολογίας Διπλού Πυρήνα, Μνήμη/RAM: 16 GB, Οπτικά Μέσα: DVD ROM, Οθόνη: 17.0- 19.0'', Ελεγκτής: SAS RAID 5, Σκληρός Δίσκος: 5 x 400 GB SAS @15000, Μονάδα Back-up.
Πρέπει να συνοδεύεται από Λειτουργικό Σύστημα: Windows Server 2003 με 5 άδειες χρήσης
Ένα (1) Ηλεκτρονικό Υπολογιστής παλάμης
Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Microsoft WindowsTM Mobile 5.0, software for Pocket PC’s 512 ΜΒ non-volatile Flash data storage
Επίσης, πρέπει να συνοδεύονται και από GPS με Submeter accuracy και ΝΜΕΑ and TSIP protocol support
Ο εξοπλισμός σε λογισμικό αποτελείται από ένα πακέτο λογισμικού GIS για την διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση χωρικών και περιγραφικών δεδομένων καθώς και για την διάχυση πληροφοριών στο Διαδίκτυο.
Το λογισμικό αυτό θα είναι τεχνολογίας client – server και θα επιτρέπει την διαχείριση πληροφοριών σε σύγχρονα συστήματα βάσεων δεδομένων όπως ORACLE, Microsoft SQL Server κ.λ.π.
Tο λογισμικό αυτό θα επιτρέπει πρόσβαση στη γεωγραφική βάση δεδομένων, ακόμη και στα ίδια θεματικά επίπεδα, σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα με δυνατότητες επόπτευσης της γεωγραφικής πληροφορίας, ή και επεξεργασίας της. Θα προσφέρει τη δυνατότητα καθορισμού ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών σε επίπεδο διαχείρισης του ενιαίου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών.
Επίσης θα προσφέρει την δυνατότητα αποθήκευσης τόσο των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων όσο και της τοπολογίας τους.
Για τους χρήστες που ο ρόλος τους θα προβλέπει την επεξεργασία των γεωγραφικών δεδομένων της βάσης, θα δίδεται η δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας των δεδομένων την ίδια χρονική στιγμή και στο ίδιο γεωγραφικό στοιχείο.
Επιπλέον, ο διαχειριστής της γεωγραφικής βάσης δεδομένων θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις τροποποιήσεις που γίνονται στα δεδομένα από τους χρήστες (versioning) και θα διατηρούνται διάφορα στιγμιότυπα της βάσης, κατά την επεξεργασία τους.
Η γεωγραφική βάση δεδομένων πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίζει την αποθήκευση του προβολικού ή γεωγραφικού συστήματος συντεταγμένων μαζί με τα γεωγραφικά δεδομένα.
Επίσης, η γεωγραφική βάση δεδομένων θα προσφέρει κανόνες επικύρωσης, για την ελεγχόμενη εισαγωγή, έγκυρων χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, άρα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας πεδίων ορισμού και κανόνων συμπεριφοράς τόσο για τα περιγραφικά όσο και για τα χωρικά δεδομένα.
Τέλος το λογισμικό (GIS θα διαθέτει τη δυνατότητα εξαγωγής του σχήματος της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων σε τύπους αρχείων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (π.χ. XML)
β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 148, Μέτρο 2.4 του Ε.Π. "ΚτΠ" (κωδικός ΟΠΣ έργου:111618) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και στο ποσό των 26.890,00 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ 19%.
γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 14/2/2008 έως 29/2/2008
δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης.

Αρχεία

  1. Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη