Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 06/08/2008 11:08

16/04/08,Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 12 τεμαχίων γραφίτη για τα FAX του Δήμου Χανίων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ FAX ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ . Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95 2. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93), & τις διατάξεις της παρ.2ΥΑ Π1/7446/02 3. Τις σχετικές διατάξεις του N 3463/2006 4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2008 στον Κ.Α. 10-6699 του οποίου προβλέπεται πίστωση 10.000,00 ΕΥΡΩ για την κάλυψη λοιπών δαπανών προμήθειας αναλώσιμων του Δήμου Χανίων. 5. Την υπ’αρ. 259/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.260,00€ για την προμήθεια τόνερ των Φαξ του Δήμου Χανίων. 6. Την υπ’αρ. 670/31-12-2007 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων . 7. Τις ανάγκες του Δήμου, που επιβάλλουν τις προμήθειες. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α) Τη διενέργεια προμήθειας 12 ανταλλακτικών γραφίτη για τις συσκευές fax (3 για το Γρ. Γενικού Γραμματέα και 9 για τα Φαξ του ΚΕΠ) του Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 1.260,00€ με απευθείας ανάθεση. Β) Την έγκριση των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την απευθεία ανάθεση αγοράς γραφίτη (toner) για τα FAX των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Γραφείο Γεν. Γραμματέα και ΚΕΠ Δήμου) • Τρία (3)τεμάχια για το FAX LEXMARK X502n με κωδικό γραφίτη C500H2KG για τις ανάγκες του κεντρικού FAX του Δήμου (Γραφείο Γενικού Γραμματέα) Ενδεικτικός προϋπολογισμός (ανά τεμάχιο) 150€ • Τρία (3)τεμάχια για το FAX LEXMARK X560n με κωδικό γραφίτη Χ560H2KG για τις ανάγκες του FAX του ΚΕΠ του Δήμου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός (ανά τεμάχιο) 200€ • Τρία (3)τεμάχια για το FAX PANASONIC FL-511 με κωδικό γραφίτη KX-FA83X για τις ανάγκες του FAX του ΚΕΠ του Δήμου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός (ανά τεμάχιο) 35€ • Τρία (3)τεμάχια για το FAX PANASONIC FL-401 με κωδικό γραφίτη KX-FAT88X για τις ανάγκες του FAX του ΚΕΠ του Δήμου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός (ανά τεμάχιο) 35€ Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας 1.260,00€ Παρακαλούμε να σταλούν προσφορές μέχρι την Παρασκευή 19/4/2008 στα παραπάνω αναγραφόμενα FAX ή e-mail.