Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 06/08/2008 11:08

16/04/08,Θέματα ημερήσιας διάταξης Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Χανίων την Παρασκευή 18 Απριλίου 2008

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου 3. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων – Δήμου Νέας Κυδωνίας για την από κοινού υλοποίηση δράσεων φύλαξης, εκμετάλλευσης και καθαριότητας του ακινήτου της ΕΤΑ στη περιοχή των Αγίων Αποστόλων έτους 2008 4. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων – ΤΕΙ Κρήτης για την στελέχωση των τουριστικών περιπτέρων του Δήμου Χανίων 5. Παροχή υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης 6. Αδελφοποίηση με το Δήμο της Πάφου 7. Αδελφοποίηση με το Δήμο Καρπάθου 8. Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και σύγκληση της πρώτης συνεδρίασης του εκλεγμένου συμβουλίου 9. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 10. Αναδρομικά επιδόματος θέσεως ευθύνης βάσει δικαστικών αποφάσεων 11. Ακύρωση χρηματικού εντάλματος έτους 2008 12. Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Χανίων 13. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του τιμολογίου έκδοσης του βιβλίου των επιμνημόσυνων λόγων του Ελ. Βενιζέλου 14. Λογιστική τακτοποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 15. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΗΠΥ) 16. Έγκριση διοργάνωσης του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής για το έτος 2008, υπό την αιγίδα του Δήμου Χανίων 17. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 18. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας (Παρασκάκη) 19. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας (Τζαγκαράκη) 20. Συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ με τίτλο «Κανόνες Νομιμότητας Διοικητικής Δράσης» (Μαρία Μουντάκη) 21. Συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ με τίτλο «Κανόνες Νομιμότητας Διοικητικής Δράσης» (Ελένη Κουλουρίδη) 22. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου 23. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης της Δημοτικής Συμβούλου κ. Χρυσάνθης Χαριτάκη – Μακράκη 24. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 25. Αίτημα εταιρείας FORTHNET για άδεια εκσκαφής για την δημιουργία δικτύου οπτικών ινών εντός της πόλεως Χανίων 26. Αίτημα εταιρείας TELLAS για άδεια εκσκαφής για την διεύλευση δικτύου οπτικών ινών από τη πόλη των Χανίων 27. Κατάργηση θέσης περιπτέρου, στην οδό Αναπαύσεως 28. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων. Α’ φάση 2007» 29. Έγκριση της μελέτης του έργου «Καθαρισμοί από ξηρή βλάστηση της περιμέτρου του περιαστικού δάσους Αγίου Ματθαίου» 30. Έγκριση της μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή θεάτρου Ανατολικής Τάφρου» 31. Έγκριση της μελέτης του έργου «Αποκαταστάσεις οδών της πόλεως Χανίων» 32. Έγκριση της μελέτης του έργου «Τοποθέτηση καθισμάτων Θεάτρου Βλησίδη» 33. Απαλλοτρίωση αθλητικού χώρου στο Ο.Τ. 28Β περιοχής Νέας Χώρας (πρώην ΑΒΕΑ) 34. Συμβιβαστική προσκύρωση στο Ο.Τ. 916 περιοχής Αγίου Ιωάννη (Ξυγκάκη) 35. Συμβιβαστική προσκύρωση στο Ο.Τ. 1067 περιοχής Χαλέπας (Γύπαρης) 36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδού Χατζημιχάλη Νταλιάνη στη Παλιά Πόλη των Χανίων» 37. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Δάνδολος Ιωάννης) 38. Απόρριψη αιτήματος περί παραχώρησης του πάρκου στη θέση «Εικονοστάσι» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Απ. Κατσαρός) 39. Απόρριψη αιτήματος περί αποχώρησης και παραχώρησης μεριδίου στη μισθωτική σχέση του Νο 47 κατ/τος Κ.Δ.Α. (Τσουρουνάκης – Αγαπηνάκης Ο.Ε.) 40. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 634/07 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 911/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού τελών διαφήμισης έτους 2008 41. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Χανίων 42. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 43. Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων 44. Κήρυξη διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης «Μελέτης εισόδου πόλεως Χανίων από Ακρωτηρίου – Μανούσου Κούνδουρου, από Τάφους Βενιζέλων μέχρι τη συμβολή της με οδό Ελ. Βενιζέλου», ως άγονου 45. Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας «ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ» κατ’ εξαίρεση της 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (Μαλίδη Βικτωρία) 46. Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» κατ’ εξαίρεση της 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (Τζαμαντάκης Γεώργιος) 47. Πορίσματα Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως 48. Ψήφισμα για το Εφετείο Κρήτης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ