Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 06/08/2008 10:08

16/05/08,Ανακοίνωση περί "σχεδίων πόλεων"

Χανιά:15-05-2008 Αρ,πρωτ.:19604 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 αρ. 3 παρ. 1 «περί σχεδίων πόλεων», Φ.Ε.Κ. 227/16-08-1923, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ’ αρ. 526/2005 απόφαση του αποδέχεται το αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τροποποίηση σχεδίου πόλεως Χανίων όπως αυτό έχει εγκριθεί με το Β.Δ.16-10-1946 ΦΕΚ 335/Α/14-11-1946, στα Ο.Τ. 262α, 288α,305α και 175 στη συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου-Κοραή-Δημητρακάκη και στην προέκταση της οδού Βαλαωρίτου από την οδό Στρ. Τζανακάκη έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, διότι η πρόταση τροποποίησης εναρμονίζεται με την ήδη υφιστάμενη από πολλών ετών κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων τις τυχόν ενστάσεις, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση. Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αριστείδης Παπαδογιάννης