Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 06/08/2008 08:08

17/06/08,Ανακοίνωση από το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Χανίων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.)

Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) αποτελεί πλέον μια θεσμική πραγματικότητα για το 95% των δήμων της Ελλάδας. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένας θεσμός, ο οποίος αποτελεί κρίκο διασύνδεσης στην επικοινωνία και το διάλογο των νέων με τις εκλεγμένες αρχές και τους επίσημους τοπικούς φορείς, στοχεύοντας στην ενεργή συμμετοχή και έκφραση των νέων από 15 έως 28 ετών στις τοπικές κοινωνίες. Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Χανίων (ΤΟ.ΣΥ.Ν. Χανίων), μετά τις εκλογές που έλαβαν χώρα στα τέλη Μαρτίου για την ανάδειξη των αντίστοιχων τοπικών συμβουλίων νέων ανά Δήμο, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26/05/08 και αποτελείται από: Πρόεδρος: Μαρκογιαννάκης Λαέρτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αναγνωστάκη Γλυκερία Γεωργία, Γραμματέας: Ψιστάκης Χαράλαμπος, Ταμίας: Φαντάκης Αντώνιος, Μέλη: Βαμβακάς Παναγιώτης, Γυπάκης Ιωάννης, Κουκλάκη Μαρία, Μαυριγιαννάκης Στυλιανός, Μερμηκίδης Αθανάσιος. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι και συμμετέχοντες στο θεσμό, στόχο έχουμε, χωρίς παρωπίδες, να αναζητήσουμε λύσεις, να διαμορφώσουμε προτάσεις προσαρμοσμένες στις δικές μας ανάγκες, να προτείνουμε δραστηριότητες, να ενεργοποιήσουμε την τοπική κοινωνία σε δράσεις και ρυθμούς σύγχρονους και ποιοτικούς, αναλαμβάνοντας κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και πραγματοποιώντας εθελοντικό έργο. Συνοπτικά οι τομείς δράσης μας θα είναι οι εξής: η προώθηση απόψεων, θέσεων και ενδιαφερόντων στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, τα οποία θα έχουν εξαχθεί από την καθημερινή επικοινωνία με τους νέους του δήμου μας, όπως επίσης η ενημέρωση και προώθηση συμμετοχής των νέων στα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Επιπλέον, η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι προτεινόμενες ενέργειες για την προσαρμογή των νέων στις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, οι εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τέλος, η ανάδειξη της τοπικής ομορφιάς και παράδοσης μέσω της προβολής του φυσικού πλούτου, της τοπικής ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Αυτό το δελτίο τύπου αποτελεί ένα μήνυμα πρόσκλησης του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Χανίων προς όλους τους νέους της πόλης μας να εγγραφούν στα μητρώα νέων του Δήμου, έτσι ώστε να συνεργαστούμε σε συλλογικές δράσεις για την ικανοποίηση των κοινών αναγκών μας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας όσον αφορά στο θεσμό του ΤΟ.ΣΥ.Ν., απευθυνθείτε στο Δήμο Χανίων, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα www.tosyn.gr, ενώ ήδη σχεδιάζουμε το δικό μας ιστοχώρο, προκειμένου να είμαστε σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους νέους, και όχι μόνο, του Δήμου μας.