Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 06/08/2008 11:08

18/04/08,Διακοπή Κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Κυδωνίας.

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ: Διακοπή της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς : 1. ΚΥΔΩΝΙΑΣ από την συμβολή της με την οδό ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ μέχρι την συμβολή της με την οδό ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ και 2. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από την συμβολή της με την οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μέχρι την συμβολή της με την οδό ΚΡΙΑΡΗ. E χ ο ν τ α ς υ π’ ο ψ ι ν 1) Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 44 παρ.1 του Νόμου 2218/94 2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1096/9-4-08 έγγραφο της ΔΕΥΑΧ με το οποίο ζητείται η διακοπή της κυκλοφορίας στην ανωτέρω αναφερόμενη οδό λόγω έργων για την τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης. 3) Το κεφάλαιο 8-4 του οργανισμού του Δήμου Χανίων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Διακόπτουμε την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων στις οδούς : 1. ΚΥΔΩΝΙΑΣ από την συμβολή της με την οδό ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ μέχρι την συμβολή της με την οδό ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ και 2. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από την συμβολή της με την οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μέχρι την συμβολή της με την οδό ΚΡΙΑΡΗ. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ και ΜΥΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗ. Η ανωτέρω διακοπή θα ισχύει για την Κυριακή 20-4-08 και για τις ώρες 07,30 μέχρι την αποπεράτωση του έργου . Είναι υποχρεωτική η σήμανση των οδών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα από το τμήμα Φωτεινής Σηματοδότησης Οδοσήμανσης. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2096/99 «Περί Κ.Ο.Κ » η δε εφαρμογή της ανατίθεται στους αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Χανίων και στη Δημοτική Αστυνομία αναλόγως των αρμοδιοτήτων έκαστου. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Χ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ